www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

07102020

Last update09:11:44

AJG Hluboká nad Vltavou

Vedení Jihočeského kraje nechá prověřit činnost AJG

  • PDF

Jihočeský kraj není spokojen se situací v Alšově jihočeské galerii. V pondělí proto hejtman Jiří Zimola představil Martina Bezoušku, který by měl během čtvrt roku situaci v galerii analyzovat.

 

„Hodláme v Alšově jihočeské galerii stabilizovat poměry a posunout ji zase k lepším zítřkům. Nerad bych, aby to vyznělo propagandisticky, ale povolání pana Bezoušky, nechci říci nezávislého auditora, je jaksi důvodem pro to, že chceme posoudit, zda jsou všechny vztahy správně nastaveny a zda problém není třeba v nesprávné komunikaci mezi zaměstnanci a vedením Alšovy jihočeské galerie,“ upozornil Zimola.

Martin Bezouška je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a přednáší na Fakultě sociálních věd. Podle svých slov podobnou analýzu ještě nikdy nedělal, ale chce pomoci Jihočeskému kraji.

„Udělám tam jakýsi audit činnosti, nikoli audit ekonomický. Budu mluvit se všemi lidmi a doufám, že oni se mnou budou chtít také mluvit. Poté dojdeme k nějakému výsledku, aby galerie fungovala lépe než nyní,“ uvedl Bezouška.

 

Autor: Pavla Kuchtová

 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/vedeni-jihoceskeho-kraje-necha-proverit-cinnost-alsovy-jihoceske-galerie--831955

 

AJG? Impotentní byrokratická mašinerie

  • PDF

Na aféru v Alšově jihočeské galerii reaguje propuštěný kurátor Martin Vaněk.

Autor: Českobudějovický Deník

Absolutní moc bude mít nyní podle propuštěného kurátora Alšovy jihočeské galerie její ředitel Lubomír Bednář (na snímku z vernisáže výstavy Karla Zlína, kterou pak nechal skandálně svěsit kvůli tomu, aby tam mohla mít oslavu firma Koh-i-noor Hardmuth.)

Autor: AJG

Alšova jihočeská galerie (AJG) vstupuje do nového roku s organizačními změnami, na jejichž základě byli propuštěni čtyři lidé, mezi nimi i já. Jedná se o pozice kurátora starého umění, mluvčí, správce depozitáře v Bechyni a údržbáře v Bechyni. Pokusím se zamyslet, co změny přinesou a zda pomohou k lepšímu fungování této významné instituce, jež spravuje jeden z nejcennějších sbírkových fondů ve střední Evropě.

Činnost galerie typu AJG je mnohovrstevnatá. Expozice představují pouhou špičku ledovce z objemu odborných aktivit. Současné tendence galerií ve světě, ale dnes již i v Českue, navíc směřují k rafinovanějším způsobům prezentace umění v expozicích, založeným na neustálých proměnách a dialogu s divákem. K dalším aktivitám galerie patří tvorba sbírky, restaurování, odborné zpracovávání a prezentace v médiích. Galerie dále musí nabízet služby veřejnosti: knihovnu, badatelnu. Lektorská oddělení, která dnes fungují jako pedagogická centra vychovávající školní mládež k lepšímu porozumění vizuální kultury, jsou rovněž nedílnou součástí muzejních institucí.

 

V AJG bude podle nové organizační struktury pracovat 32 zaměstnanců. Podíváme-li se na konkrétní činnosti galerie a jejich personální pokrytí, pak zjistíme, že výstupy na veřejnost bude zajišťovat hrstka zaměstnanců, nehledě na zmíněné činnosti, jež nejsou na první pohled vidět, ale jsou součástí práce galerie.

 

Koncepce výstav a jejich realizace, akviziční činnost, odborné zpracování a správu sbírek budou od nového roku zajišťovat pouze tři lidé. V poměru k ostatním úsekům galerie je zastoupení odborného úseku dlouhodobě nedostatečné a nyní bude ještě výrazně oslabeno, stejně tak jako chod depozitářů. Na provoz depozitáře v Hluboké a v Bechyni bude dohlížet jen jeden správce.

 

Co se týče propagace a marketingu, není v organizační struktuře ukotvena. Externí síla nemůže nikdy plně pokrýt všechny činnosti, které se této funkce týkají. Na základě nové struktury asi dojde i k výraznému zhoršení komunikace mezi zaměstnanci. Zrušení odborných úseků a přiřazení kurátorů do úseku ředitele znamená praktické převzetí absolutní moci nad výstavním programem samotným ředitelem. Ztrácí se i vazby mezi jednotlivými odbornými složkami, každý kurátor a správce depozitáře jsou podřízeni řediteli zvlášť. O týmové práci nelze v dané struktuře mluvit.

 

Můžeme nalézt i další nejasnosti. Z jakého důvodu se zde vůbec nenachází pozice lektora, pedagoga? Z jakého důvodu má pod sebou vedoucí úseku ekonomiky a koncepcí jednoho zaměstnance s náplní práce výstaváře? Z jakého důvodu je jedna účetní v úseku ředitele a druhá v úseku ekonomiky a koncepcí?

 

AJG se nachází v dlouhodobé krizi, jež je zapříčiněna dlouhodobým zmatením priorit. Návštěvník ji může vnímat v detailech, které jsou ale podstatné. Absence šaten a vlastních toalet v Zámecké jízdárně, absence oddychového prostoru pro diváka, nebo naopak aktivního prostoru, kde by se zabavil – kavárna s čítárnou. Absence studovny a badatelny, kterou by uvítali studenti dějin umění na JU, ale i ostatní.

 

Co se týče odborného zpracování sbírek, stále schází souhrnný katalog sbírky středověkého umění. Jeho koncepce je hotová již rok a půl, v uplynulém půlroce se mi podařilo sestavit autorský kolektiv, v němž jsou jména kapacit. Rok 2011 měl být startovacím obdobím projektu, který však po zrušení místa kurátora asi bude opět odložen na neurčito.

 

Důsledkem účelové změny organizační struktury má být větší efektivita práce za méně peněz, ovšem ve skutečnosti jde o výrazné oslabení potenciálu instituce. Opět nebude možné galerii vyvést z krize. Objem práce výrazně převyšuje personální možnosti. Namísto toho, aby byla posílena odborná složka, účelově se dlouhodobě oslabuje. Zrušení pozice mluvčí považuji v dnešní době za zpátečnictví.

 

Galerie se nyní stává impotentní byrokratickou mašinérií, která nebude schopna překročit svůj regionální stín, ač vlastní sbírky nadregionálního významu. Pomoci by mohla výrazná Osobnost ve vedení, která by nebyla podezřelá z podvodů, měla by vizi a respekt u zřizovatele, zaměstnanců i u širší veřejnosti.

 

MARTIN VANĚK

propuštěný kurátor AJG

Českobudějovický deník

Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/ajg-impotentni-byrokraticka-masinerie20101227.html

 

 

Alšovu galerii prověří Jandákův kamarád

  • PDF

Scenárista, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také autor mnoha dokumentů i filmů, jako třeba Maharal, Martin Bezouška, prověří kauzu Alšovy Jihočeské galerie (AJG), kterou hýbou zmatky, kritika a osočování, včetně propouštění. Bezouška je také blízký kamarád herce a poslance Vítězslava Jandáka (ČSSD).

Bezouška má prozkoumat stav AJG, jejíž ředitel kontroverzně propustil kurátora i mluvčí. Vedení kraje, pod nějž spadá, do ní totiž posílá během osmi měsíců už druhý audit. Po červnové kontrole, jejíž výsledky se na veřejnost nikdy nedostaly, bude tentokrát audit zveřejněn.

Galerií loni zmítaly aféry, kdy nastal v květnu skandál se svěšením výstavy Karla Zlína, v prosinci pak kontroverzní propouštění čtyř lidí včetně kurátora sbírek starého umění.

 

„Chtěli jsme, aby do situace nahlédl nezaujatý zrak. Chceme plně respektovat věci, které z toho vyplynou. Není to klasický audit, ale posouzení činnosti AJG s tím, kam by se mohla posunout," řekl Parlamentním listům jihočeský hejtman Jiří Zimola.

 

Galerie se potácí v problémech už od května

 

„Za svůj cíl si berou pohovory se zaměstnanci, to, aby galerie byla úspěšná a otevřená, nejen v regionu. A chci se taky podívat se na činnost a personální strukturu galerie. Pokusím se o to, aby galerie fungovala lépe, ekonomicky a pružněji," vedl pětapadesátiletý Bezouška, absolvent FAMU a scenárista a dramaturg řady filmů a seriálů.

¨

První audit poslalo vedení kraje do galerie loni v červnu. Předcházela tomu aféra z května, kdy šéf AJG Lubomír Bednář, na příkaz jihočeského hejtmana, povolil svěsit retrospektivní výstavu Karla Zlína v jízdárně na Hluboké, aby si tam firma Koh-i-noor udělala oslavu. Poté, co zaměstnanci galerie poslali hejtmanovi nesouhlasný dopis, ten je obvinil, že jejich práce nevede k přílišným výsledkům.

 

Zda na něco Bezouška přijde a zda se mu podaří Alšovu Jihočeskou galerii posílit i co se týče návštěvnosti, je otázkou, kterou si ostatně klade i sám Jandák, jenž rozhodně popírá, že by s novým angažmá známého scenáristy měl cokoliv společného. „Taky mě to překvapilo, ale držím mu palce," říká poslanec.

 

Více:

 

Jandák a Vánoce? Je mu zima, těší se na Velikonoce

 

Autor: Radek Kraus

 

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/kraje/jihocesky/185217.aspx

Kauza AJG: Smělost kuchařů přesahuje meze

  • PDF
Vážení přátelé, tak jsme se z dnešního deníku dozvěděli o nahrávkách. Dle mého pocitu by měl ředitel, který není kompetentní, nedokáže manažersky synchronizovat dvě akce tak, aby se nepřekrývaly, nezískal podporu svých zaměstnanců ani umělecké odborné veřejnosti a byl přistižen při pokusu o podvod, pravděpodobně finanční podvod, odstoupit dobrovolně. V opačném případě mě osobně bude zajímat, jak si s panem ředitelem poradí pan hejtman Zimola.
Zdá se, že i Asociace galerií se staví proti výpovědím z "nadbytečnosti". Trápí mě nevraživost, která se jakoby vryla do naší kultury. Proč nedokážeme jeden druhému přát dobrou práci? Proč se takoví hrdinové, jako je třeba bývalý tajemník, nebo současný ředitel AJG snaží pracovně a ekonomicky likvidovat mladé, troufnu si říct, že v oboru úspěšné a pracovité lidi (řekněme, že v kauze pizzerie nemluvím o sobě, ale o cca. desítce lidí, kteří v pizzerii v různých obdobích pracují)? Může se pak někdo divit, že se tento "nestyl" veřejnosti nelíbí a že jej nepodpoří?
Ladislav Vrábel
Jeden vzkaz pro šéfa AJG: Nebát se a nelhat
Deník přináší první výběr z reakcí, které vyvolal sobotní materiál o propouštění v Alšově jihočeské galerii. .
Autor:
Václav Koblenc
NADBYTEČNÝ? Ředitel Alšovy jihočeské galerie Lubomír Bednář propustil v pátek čtyři zaměstnance, oficiálně pro nadbytečnost a kvůli úsporám. Jedním z nich je i kurátor Martin Vaněk (na snímku).
Autor: Deník/ Václav Pancer
Jako první informoval Deník vsobotu o propouštění v Alšově jihočeské galerii, za nímž se podle zaměstanců skrývá osobní msta ředitele. V té souvislosti redakce připomněla i závažný ředitelův problém, kdy herce Jakuba Doubravu nabádal k podvodu a ten si to nahrál. Kauza vzbudila řadu reakcí, první část přinášíme dnes.
Už si pomalu začínám zvykat na to, že se v „okurkovém“ období redaktor Václav Koblenc věnuje tématu Alšovy jihočeské galerie. Vždy kriticky ve vztahu k jejímu vedení, shovívavě k některým zaměstnancům a nikdy neopomene připojit i ostře nesouhlasná slova na mou adresu. Jednou chucpe, podruhé napomenutí žlutou kartou. Na pomoc si při tom bere i více či méně respektované osobnosti kulturní obce, které, žel bohu, reagují na prvoplánové informace bez hlubší znalosti celé problematiky.
Na svůj názor má jistě pan Koblenc právo a já věřím, že stejné právo bude dopřáno i mně. Právo reagovat a právo požadovat předložení důkazů k vysloveným spekulacím. Koblencovy zmínky o údajných nahrávkách jsou natolik závažné, že by je měl okamžitě doložit. V opačném případě je lhář. Beru na vědomí, že nesouhlasí s konáním společenského večera v prostorách zámecké jízdárny, ačkoli jsem se opakovaně snažil vysvětlit, že nešlo o soukromou párty, ale o oslavu více než dvousetletého výročí jedné z nejvýznamnějších jihočeských firem světového jména. Rozumím i tomu, že jej k některým lidem z AJG pojí osobní přátelství a snaží se jim takto pomoci. Ale viděno fotbalovou optikou: rozhodčí, který připískává jedné straně, je směšný a měl by soudcovat maximálně „pralesní ligu“.
Jiří Zimola
hejtman kraje
Smělost kuchařů převyšuje všechny meze, píše se ve Švejkovi. Nejdříve se svěsí výstava Karla Zlína, aby umění nerušilo party firmy Koh-i-nor v prostorách galerie, a když se pak proti tomuto barbarskému, v kulturním světě nevídanému počinu zaměstnanci galerie ohradí, jsou inkompetentním ředitelem Lubomírem Bednářem historik umění, kurátor pan Vaněk, a mluvčí AJG paní Homolková vyhozeni na ulici. Vracíme se snad do doby Antonína Novotného? Opouštíme Evropu směrem na východ, abychom se stali jakýmsi „Čechistánem“?
Za celou historii AJG se něco takového nestalo, všichni její ředitelé ji bránili proti zvůli komunistické vrchnosti. Až do dneška, kdy se arogantní, byrokratická, nezranitelná a zřejmě neodvolatelná mocuhnízdila přímo v jejím srdci, kde již začala svou neblahou destruktivní hru. V této souvislosti je zajímavý názor pana Štangla, radního zodpovědného za kulturu (!!!), že „ve chvíli, kdy jsou expozice dokončené, není ve sbírkách tolik práce“, který se tímto výrokem naprosto zdiskvalifikoval, prokázal, že nemá o tom, o čem mluví, ani to nejmenší tušení.
Brzy můžeme očekávat, že se v Národní galerii odstraní umělecká díla, aby si tam mohla Škodovka udělat mejdan a že odborná inspekce letadel před odletem přes oceán bude vložena do rukou absolventů Školy metařství. Proslýchá se, že prezident Lukašenko v Bílé Rusi hledá někoho na post ministra kultury. Nejsem sám, kdo si myslí, ze bychom mohli několik adeptů nabídnout.
Antonín Málek
akademický malíř
Pan ředitel Bednář mi zavolal a nabídl spolupráci na Hudební léto na Hluboké do budoucna s tím, že by potřeboval, přímo říkal „pokrejt“ nějaké smlouvy zpětně. Pak se se mnou ještě jednou sešel a dal mi návrh smlouvy, kde není ani moje jméno, jen jakési nastínění a tužkou napsané ty roky. Měl jsem zpětně antedatovat smlouvy a vzít na sebe práci, kterou jsem nikdy nedělal. Díky tomu, že jsem měl nahrané, o co mě požádal, chtěl jsem ještě mít v ruce tu smlouvu. Nahrávku mám k dispozici. Moje reakce ilustruje můj dojem: kdybych to nepovažoval za nutné, mlčel bych.
Zásadní věc je už to, proč byl do funkce ředitele zvolen zrovna Lubomír Bednář a ne někdo kompetentnější a od toho se odvíjí všechno další. Při osobním jednání působí sice mile, nějakým způsobem je to určitě hodný člověk, ale co se týče odbornosti a vedení AJG jsou daleko povolanější lidé, kteří by AJG hájili a ne šli proti ní. Nejde o mstu vůči němu, ale o to, že AJG by mohla mít velký potenciál, ale díky takovým smutným kauzám včetně té neblaze proslulé s Koh-i-noor se to všechno úplně zabíjí. Nejde o to mstít se řediteli, ale dát najevo svůj názor.
Jakub Doubrava
herec
Komentář Václava Koblence
Nikdy si nezačnu zvykat na to, jak mocipáni znásilňují pravdu, ani na to, jak si oblíbili pomluvu a lež. Jímá mě ovšem údiv nad tím, jak pokrouceně vidí aféru Alšovy jihočeské galerie (AJG) její hlavní šéf, hejtman Jiří Zimola. Je proto třeba zkonfrontovat jeho domněnky a obvinění s fakty.
Především: existenci nahrávky, na níž Jakuba Doubravu ředitel AJG nabádá k podvodu, potvrdil ve vydání Deníku z 1. listopadu sám herec. Je zarážející, že tiskové oddělení hejtmana, kde pracuje i několik bývalých novinářů, není schopné jedním kliknutím do archivu Newton či do googlu výpověď Doubravy najít. I proto Deník přináší jeho rozšířenou reakci. Tolik k obvinění, že jsem lhář.
Za další: pokud hejtman fakta a citace považuje za prvoplánové informace, měl by absolvovat mediální školení. K jeho obvinění, že mě k některým lidem z AJG pojí osobní přátelství: za osobní přátele považuji ty, s nimiž chodím na pivo a kteří mi pomohou, když jsem na dně. Anis mluvčí ani s kurátorem jsem nikdy nebyl ani na kávě. Vyjma jedné osoby z AJG si se všemi vykám, protože je mi protivné, jak je Jihočesko protykané.
Absurdní jsou hejtmanova slova o okurkové sezoně. Jako rozdavač záštit nad lecčíms by mohl vědět, že čas adventní je, vedle léta, v kultuře nejnabitější. Rád bych čtenářům přinesl rozhovor s kapelou Please The Trees nebo pozvánku na kostelní betlémy, leč aféra v AJG je natolik závažná, že má přednost. Jestli někdo prokázal, že mu schází hlubší znalost problematiky, je to hejtman. Je na úsudku čtenáře, aby si zodpověděl, kdo je směšný a kdo patří do pralesní ligy.
Na závěr pár veršů J. Nohavici: Pravda se smála, že na ni kameny házejí/ vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má/ blahoslavení s ní protokol sepsali rázem/ byla to rozmluva dost málo přívětivá...

Jeden vzkaz pro šéfa AJG: Nebát se a nelhat

  • PDF
Vážení přátelé, kauza Alšovy jihočeské galerie je velmi zajímavou. Proč? Protože se zde odráží výraz naší doby. AJG je jednou z významných galerií naší země, oplývá jednou ze dvou největších sbírek svého druhu a pyšní se celkem dlouhou historií. I za minulého režimu patřila k významným galeriím. Galerie má svého ředitele. Ing. Lubomíar Bednáře. Podle zaměstnanců galerie je pan Bednář vystudovaný v oboru zemědělství a před jmenováním na post ředitele AJG se živil pojišťovnictvím. Nevím, co je na tom pravdy, ale když nemá ředitel galerie vztah a vzdělání v oboru, připadá mi to stejně zvláštní, jako kdybych jako šéf pizzerie neuměl dělat pizzu nebo neznal základy obsluhy v praxi. Další zvláštní věcí v AJG jsou změny zaměstnanců. Paní Johnovou a paní Kosovou nahradila paní Homolková a paní Zimová. Programová pracovnice a pracovnice, jež měla na starosti edukační činnost, byly odejiti z nadbytečnosti pracovních míst a v galerii se objevila dvě nová místa: Tisková mluvčí - produkční a výstavářka. Ptal jsem se, co to znamená a víte, co mi bylo odpovězeno? Paní Kosovou v edukační činnosti nahradila paní Zimová. Má na starosti vzdělávací programy pro školy. Paní Homolková se věnuje především produkční činnosti, tedy organizacím vernisáží, komentovaným prohlídkám, přednáškám, a dalším. V práci víceméně nahradila paní Johnovou, která se nyní s AJG soudí. V podstatě se někteří zaměstnanci AJG domnívají, že byli propuštěni z jiných důvodů, než jim bylo přiznáno ve výpovědi, tedy z důvodu rušení pracovního místa.
Tenhle husarský kousek už jsme jednou viděli. Vzpomínáte na vícehejtmana Kubu? Ten zrušil celý odbor. Nakonec, po zveřejnění, byl vyměněn jen vedoucí odboru a to dobrovolným odchodem.  Ale zpět k AJG. V podstatě dvě pracovnice, které se věnovaly určitým činnostem, nahradily jiné dvě ženy, které vykonávají tutéž, nebo velmi podobnou, činnost. Jedna z propuštěných žen se s AJG začala soudit a u soudu mají být použity i nahrávky z údajného přemlouvání ke lži a možná i k podvodu. Uvidíme, sám jsem zatím tyto nahrávky neslyšel. 

Následně si ředitel (vzdělaný v oboru zemědělství?) vzpomene, že na dva týdny deinstaluje výstavu děl dovezených z Francie? Nebo snad s večírkem Koh-i-nooru počítal a jen pro něj nebyl problém přerušit výstavu, takže se ani neobtěžoval termín výstavy naplánovat tak, aby se z večírkem nekřížil? Nebo s večírkem dopředu nepočítal? A pak jej tedy požádal kdo? Hejtman? Zavolal a řekl: "Pan Bříza potřebuje někde oslavit narozeniny Kooh-i-nooru, tak odinstalujte tu francouzskou výstavu. Zámek Hluboká je dostatečně reprezentativním místem."? Pakliže byla výstava plánována v prostorách AJG dopředu, nechápu, proč se termínu soukromé narozeninové párty nepřizpůsobil program galerie. Pakliže tato soukromá párty nebyla plánována dopředu v AJG, nechápu, kde se bere taková nápady, jako je odinstalovat na čtrnáct dnů právě probíhající výstavu zahraničního umělce kvůli oslavě narozenin? Pan Hejtman Zimola píše, že se jednalo o společenské setkání lidí, kteří po celém světě dávají práci jiným a samozřejmě ovlivňují významně ekonomiku i politiku. Podle pana hejtmana Zimoly se večírku zúčastnili významní lidé z 5 kontinentů. Ano, to je silný argument, ale co pan Zlín, tedy umělec, jehož díla měla být vystavena v AJG a měla být přístupna veřejnosti? A kolik ještě známe významných podniků? Až bude slavit narozeniny Škoda, vystěhuje se stálá výstava v Národní galerii? Nebo snad výstava na Pražském hradu?   

Když se někdo ze zaměstnanců galerie vyjádří svým nesouhlasným názorem, shora se ozve hlas boží a pár měsíců na to padají hlavy? Opět se ruší pracovní místa. Tentokrát nepotřebujeme tiskovou mluvčí a kurátora. Ano, našli se dvě naprosto neopodstatněné funkce.

V dnešním Deníku vyjde dopis pana hejtmana Zimoly. Pan hejtman Zimola se snaží vysvětlit svůj přístup k oslavě výročí založení Kooh-i-nooru a přiznám se, že jeho postoj chápu. Nesouhlasím s postupem odinstalování právě probíhající výstavy, ale chápu, že zámek Hluboká je krásným místem. Chyba pravděpodobně vznikla již při plánování obou akcí, které se bohužel zkřížily. To, co se mi ovšem nelíbí, je propouštění kvalifikovaných lidí za to, že řekli svůj názor. To se mi nelíbí. 

Ladislav Vrábel

Komentář sochaře Milana Doubravy k situaci v Alšově jihočeské galerii.
Autor:
Redakce
Českobudějovický deník
„AJG by potřebovala odbornější a charakternější vedení. Nadřízené úřady AJG to neví? Či jim to v lepším případě nevadí?" ptá se ve svém článku ke kauze AJG sochař Milan Doubrava. Snímek z aktuální výstavy Temná noc, jasná noc.
Autor: Deník/ Jaroslav Sýbek
Alšovu jihočeskou galerii (AJG) mám rád od svých mladých let. Poprvé jsem ji navštívil v roce 1959 a zvláště v 60. letech byla pro mne dobrou školou poznání toho, co jsme se neučili ve škole. Tehdy byla AJG na vysoké odborné úrovni i z pohledu k ostatním oblastním galeriím v naší zemi. Je všeobecně známo, že to bylo zásluhou tehdejšího ředitele Bohumila Houdka a jeho spolupracovníků.
K AJG mám pochopitelně stále vřelý vztah. Zaujaly mne však zprávy z novin o ne dobrém duchu v této instituci, který vyústil až k soudnímu procesu. To pro kulturní zařízení, osoby, které ji řídí, a pro nadřízené orgány není dobré. Ba je to velmi špatné. Vím, v současnosti není kultura moc v zájmu širší veřejnosti, stojí na okraji, a už proto ji musíme chránit. Je to věc veřejná a důležitá pro demokracii. Také proto by měla být kultura demokraticky spravována. AJG by potřebovala odbornější a charakternější vedení. Nadřízené úřady AJG to neví? Či jim to v lepším případě nevadí?
Jak je v našich krajích zvykem, nikdo nereaguje. Pohodlné je mlčet, popřípadě si zanadávat mezi svými. Očekával bych například nějakou reakci z Unie jihočeských výtvarníků (aby se její zájem nezúžil jenom na budějovický Dům umění). Očekával bych pohled na situaci v AJG i v jiných kulturních periodikách, v rozhlase, v televizi. Nic klídek. Vždyť není možné ani dobré mlčet. Tím se sami stáváme spoluviníky toho neřádu, na který nadáváme, ale jen doma, v hospodě nebo při povídání na ulici. Nic víc než podpora stávajích, nedemokratických poměrů. Ten mor ničí duši.
Těm, co sedí v křeslech tam kdesi, odkud tomu vládnou, mlčení veřejnosti jenom vyhovuje. Ukažme jim, že nám ne a že jsou od toho, aby spravovali kulturu demokraticky, čestně a na odborné úrovni.
Jan Kubelík měl pro syna Rafaela takovouto radu do života: „Jestliže neovládáš sám sebe, nemáš právo ovládat jiné lidi“. Stačí.
Mám na konec jeden vzkaz pro ředitele Alšovy jihočeské galerie: Nebát se a nelhat. Člověk se tak osvobodí a mysl se upíná k lepším činům. To řediteli AJG přeju.
MILAN DOUBRAVA
sochař