www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne09192021

Last update11:39:24

Forum Energy podalo žaloby na náhradu škody vůči členům představenstva společnosti Teplárna České Budějovice

  • PDF
     Vážení přátelé,

     firma Forum Energy podala první trestní oznámení na špatnou správu městské teplárny. JUDr. Průcha i primátor Thoma jsou názoru, že se firma Forum Energy snaží o destabilizaci v teplárně, aby podnik mohla následně koupit. Nevím, jestli svůj zájmem o městský podíl v teplárně firma Forum Energy tají, nebo jej přiznává veřejně, ale zájem o tento podíl firma samozřejmě má. Firma Forum Energy ovšem není jediným zájemcem o teplárnu. omu se ale ještě budeme věnovat později.
     K trestnímu oznámení na nevýhodný prodej Zkušebny Mydlovary Vám mohu říci toto: První zásadní informací je, firma FF nežaluje teplárnu, nýbrž bývalé členy představenstva teplárny, což znamená, že škodu takřka 14 milionů vymáhá po konkrétních osobách. Politicích. Po Ing. Zdeňku Blažkovi, Ing. Břetislavu Kábele, JUDr. Josefu Průchovi, MUDr. Martinovi Kubovi a Františkovi Jelenovi.
     A k čemu vlastně v Mydlovarech mělo dojít? Zkušebna Mydlovary byla dceřinou společností Teplárny České Budějovice. Pro teplárnu zajištovala Zkušebna Mydlovary obsluhu měřících zařízení a Zkušebna Mydlovary vykazovala zisk 500 000 Kč ročně plus platila teplárně 700 000 tisíc ročně nájemného. V tu dobu se objevila v hlavách vedoucích představitelů telárny geniální myšlenka na privatizaci.
     Zkušebna Mydlovary zajišťovala servis měřidel značky Landis Gyr. Vedení teplárny ovšem rozhodlo o tom, že měřící přístroje Landis Gyr vymění za přístoroje značky Kamstrup. Měřící přístroje jsou podobné kvality, žádný konkrétní důvod výměny jsem nezjistil. Zkušebna Mydlovary tím přišla o hlavního odběratele svých služeb a dostala se do ztráty. Žádný čas na to, aby přešla na nový systém Zkušebna Mydlovary od teplárny nedostala. V okamžiku, kdy se Zkušebna Mydlovary dostala do ztráty (2009), Teplárna Zkušebnu Mydlovary prodala fyzické osobě, panu Petru Cironisovi, tedy abych byl přesný, Teplárna prodala 100% svého obchodního podílu ve společnosti Zkušebna Mydlovary s.r.o. panu Petru Cironisovi.
  A kdo tedy vlastně dodával teplárně službu obsluhy měřících zařízení? Jak už víme, do roku 2007 to byla Zkušebna Mydlovary. Po výměně značek teplárna uzavřela smlouvu pravděpodobně se společností Unitherm (jednatel společnosti Petr Cironis), která se měřidly značky Kamstrup zabývala. Objevuje se tu tedy stejná osoba, která mezitím kupuje ztrátovou Zkušebnu Mydlovary a stejná osoba, která bezprostředně po koupi Zkušebny Mydlovary uzavírá s teplárnou nové dlouhodobé smlouvy na obsluhu měřících zařízení.
      Takže k čemu vlastně došlo? Z mého pohledu bych řekl, že šlo pouze o prodej Zkušebny Mydlovary. O výhodný prodej Zkušebny Mydlovary. Otázkou zůstává, pro koho byl tento prodej výhodný. Pro Teplárnu České Budějovice, tedy pro naši městskou firmu asi ne.

Zdroj: http://www.justice.
cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=103243&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.
@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=f5bc023d18452344fc2bf255b9361f2c&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=
245&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20%DAst%ED%20nad%20Labem&sysinf.platnost=16.06.2011
Datum zápisu: 6.března 1991
Obchodní firma: UNITHERM, společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 6.března 1991 Vymazáno: 3.září 1997
UNITHERM, s.r.o.
Zapsáno: 3.září 1997
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Sportovní 310, PSČ 466 04
Zapsáno: 6.března 1991 Vymazáno: 9.dubna 1993
Jablonec nad Nisou, Arbesova 18, PSČ 466 04
Zapsáno: 9.dubna 1993 Vymazáno: 5.ledna 2005
Jablonec nad Nisou, Vedlejší 25, čp. 88, PSČ 466 04
Zapsáno: 5.ledna 2005 Vymazáno: 5.ledna 2005
Jablonec nad Nisou, Vedlejší 25, č.p. 88, PSČ 466 04
Zapsáno: 5.ledna 2005
Identifikační číslo: 148 68 679
Zapsáno: 6.března 1991
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 6.března 1991
Statutární orgán: 
Jednatel: Petr Cironis
Jablonec nad Nisou, Křišťálova 15
Zapsáno: 9.dubna 1993 Vymazáno: 17.května 1996
Jednatel: Petr Cironis
Jablonec nad Nisou, Blanická 13
Zapsáno: 17.května 1996 Vymazáno: 6.února 1997

Zdroj: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=479645&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.
@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=d66bee13e609feffcf7dfe528fadef91&sysinf.spis.
@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=10813&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20%C8esk%FDch%20Bud%ECjovic%EDch&sysinf.platnost=16.06.2011
Obchodní firma: Zkušebna Mydlovary s.r.o.
Zapsáno: 19.prosince 2001
Sídlo: Mydlovary čp.103, okres České Budějovice, PSČ 373 49
Zapsáno: 19.prosince 2001
Identifikační číslo: 260 41 863
Zapsáno: 19.prosince 2001
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 19.prosince 2001
Předmět podnikání:
-  specializovaný maloobchod
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 16.října 2009
-  velkoobchod
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 16.října 2009
-  výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 16.října 2009
-  opravy a montáž měřidel
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 16.října 2009
-  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Zapsáno: 16.října 2009
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zapsáno: 16.října 2009
Statutární orgán: 
jednatel: Miloš Kalista, r.č. 510809/230
Zliv, Smetanova 620, okres České Budějovice, PSČ 373 44
den vzniku funkce:  19.prosince 2001
den zániku funkce:  5.října 2009
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 3.listopadu 2009
jednatel: Petr Cironis, r.č. 630720/0724
Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Blanická 4436/13, PSČ 466 06
den vzniku funkce:  5.října 2009
Zapsáno: 3.listopadu 2009
jednatel: Ing. Tomáš Paur, r.č. 631122/0971
České Budějovice, ul.P.J.Šafaříka 23, PSČ 370 07
den vzniku funkce:  19.prosince 2001
den zániku funkce:  28.února 2008
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 8.dubna 2008
Společníci:
Teplárna České Budějovice, a.s.
České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15
Identifikační číslo: 608 26 835
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Zapsáno: 19.prosince 2001 Vymazáno: 3.listopadu 2009
Petr Cironis, r.č. 630720/0724
Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Blanická 4436/13, PSČ 466 06
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Zapsáno: 3.listopadu 2009

Zdroj: http://www.zkusebna-k33.cz/kontakt.php
     Ladislav Vrábel
Zdroj: http://forumenergy.cz/2011/06/10/forum-energy-podalo-zaloby-na-nahradu-skody-vuci-clenum-predstavenstva-spolecnosti-teplarna-ceske-budejovice/

 

Forum Energy podalo žaloby na náhradu škody vůči členům představenstva společnosti Teplárna České Budějovice

Forum Energy s.r.o. podalo dne 7. června 2011 ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích žalobu na náhradu škody, kterou odhaduje na výši 13.876.000 Kč vůči bývalým členům představenstva společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. Škoda podle názoru Forum Energy s.r.o. vznikla nevýhodným prodejem dceřiné společnosti Zkušebna Mydlovary s.r.o. a souvisejícího movitého a nemovitého majetku teplárny v roce 2009.

 

V roce 2009 tehdejší představenstvo teplárny schválilo prodej dceřiné společnosti Zkušebna Mydlovary s.r.o. a tento následně realizovalo a to dokonce bez souhlasu akcionářů  společnosti. Zmíněný prodej proběhl netransparentně a nestandardním způsobem.

Zkušebna a související movitý a nemovitý majetek teplárny byl prodán za celkovou cenu pravděpodobně nepřevyšující částku 12.649.000 Kč. Pozemky ve vlastnictví teplárny o souhrnné výměře 3793 metrů čtverečních byly prodány za 440.287 Kč, tedy v průměru za  116 Kč za metr čtvereční.

Informace o společnosti Zkušebna Mydlovary s.r.o.

Zkušebnu založila teplárna dne 19. prosince 2001 a byla také jejím jediným majitelem až do zmíněného prodeje v roce 2009.

Zkušebna začala samostatně podnikat 1. ledna 2002 a působila primárně jako dodavatelská a servisní organizace pro teplárnu, pro kterou zejména dodávala, opravovala a cejchovala měřiče tepla a to za výhodnějších podmínek proti cenám běžným na trhu.

Dle Výroční zprávy teplárny pro rok 2009 činila pořizovací hodnota celkového majetku teplárny potřebného a sloužícího pro činnost zkušebny celkem 35.146.000 Kč. Nemovitosti související s provozem a sídlem zkušebny a hmotný majetek potřebný pro podnikání si zkušebna po celou dobu své existence až do prodeje v roce 2009 od teplárny pronajímala za 706.000 Kč ročně od r. 2002.

Zkušebna se v roce 2007, tedy po zvolení nového představenstva teplárny, dostala poprvé za svoji historii od roku 2002 do ztráty a to -1.122.000 Kč v roce 2007 a -163.000 Kč v roce 2008. V letech 2002 až 2006 přitom zkušebna dosahovala průměrného zisku 655.024 Kč ročně.

V roce 2009, už pod novým majitelem, vykázala zkušebna opět zisk a to v rekordní výši 1.925.000 Kč.

Za Forum Energy, s.r.o.

Mgr. Giuliano Giannetti


 

Komentářů
Forum Energy podalo žaloby na náhradu škody vůči č
Erektilní dysfunkce 2014-09-26 09:44:16

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
Forum Energy podalo žaloby na náhradu škody vůči č
Viagra 2014-09-27 12:11:19

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Forum Energy podalo žaloby na náhradu škody vůči č
Erektilní dysfunkce 2014-09-29 03:50:09

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Forum Energy podalo ??aloby na n??hradu ??kody v??
Xbmc 2015-04-20 21:40:34

Aww, I do feel bad for Angela. I don't get it (it being the importance of a 3 week annual romance)
but it's obvious she really cares for
Kirk!

http://droidking.co.uk/blog/read_126852/how-to-install-pak-hind-on-kodi-xbmc.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."