www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

07102020

Last update09:11:44

Back Kauzy Teplárna Forum Energy podalo další žalobu na městské politiky v čele českobudějovické teplárny. Škodu odhaduje na 62 miliónů.

Forum Energy podalo další žalobu na městské politiky v čele českobudějovické teplárny. Škodu odhaduje na 62 miliónů.

  • PDF

 

Forum Energy podalo u Krajského soudu v Českých Budějovicích jménem Teplárny České Budějovice v pořadí již třetí žalobu o náhradu škody týkající se nevýhodné investice, kterou měli městští politici provést v Teplárně České Budějovice za působení primátora Juraje Thomy v dozorčí radě společnosti. Celková výše škody, kterou způsobila rekultivace odkaliště v Hodějovicích, společnost odhaduje na nejméně 62 633 000 Kč. Předchozí žaloby se týkaly investičních projektů turbíny TG 6 a prodeje dceřiné společnosti teplárny Zkušebny Mydlovary a dalších aktiv teplárny.

Odkaliště je technologické zařízení teplárny, které sloužilo k ukládání odpadní škváry vzniklého spalováním uhlí v teplárenských kotlích.

Představenstvo TČB v roce 2007 se rozhodlo údajně kvůli zvýšeným nákladům odkaliště zrušit a rekultivovat. „Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že za účelem úspory 4,25 milionů teplárna za čtyři roky, teplárna za stejné období proinvestovala 20x tolik“ říká tiskový mluvčí společnosti Forum Energy Giuliano Giannetti. Celková výše investice může nakonec podle odhadu činit až 176 mil. Kč a výsledkem bude nevratná likvidace odkaliště a souvisejícího zařízení, které již v minulosti dokázalo uchránit teplárnu před povodní v roce 2002 a mohlo teplárně sloužit dalších 15 let.

„Projekt nese veškeré znaky diletantství, které je předmětem debat na zastupitelstvu města“ pokračuje tiskový mluvčí společnosti Giuliano Giannetti. Stejně jako problémový projekt turbíny TG 6 projekt odkaliště navrhla, doporučila a následně realizovala jediná firma, která se tak dostala do situace, že víceméně kontrolovala sama sebe. Stejná společnost nyní realizuje i odvoz škváry tzv. suchou cestou – tj. kamiony. Zakázka navíc i přes parametry, které jednoznačně vyžadují její schválení valnou hromadou společnosti, byla realizována bez jejího souhlasu a jako podlimitní tedy mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek – tj. za snížené kontroly, který by vyloučila možné machinace. „Pokud vezmeme v úvahu další faktory jako nadstandardní vztahy některých členů představenstva s dodavatelem projektu a střet zájmu tehdejšího ředitele teplárny, který byl a stále zároveň i starostou dotčené obce Staré Hodějovice a ředitelem realitní společnosti Blažek reality s.r.o., je naprosto nepochopitelné jak mohl tehdejší šéf dozorčí rady a současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma tento projekt v rámci své kontrolní činnosti vůbec připustit.“ Dodává tiskový mluvčí společnosti Forum Energy Giuliano Giannetti.

V případě, že se prokáže vina obžalovaných, budou muset odpovědné osoby – především bývalí i současní městští politici, kteří se v představenstvu teplárny podíleli na realizaci tohoto projektu - teplárně zaplatit škodu ve výši od 963 tisíc do 11,3 miliónů Kč.

Poznámka pro editora:

Další odkazy kde je možné získat informace o odkališti:

 http://budejovice.idnes.cz/hasici-zkontrolovali-odkaliste-na-jihu-cech-chteji-predejit-katastrofe-1nz-/budejovice-zpravy.aspx?c=A101020_110219_budejovice-zpravy_pp

 http://www.rekka.cz/proj_3.php

 http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/odkaliste-v-hodejovicich-si-oblibil-20111026.html

Umístění odkaliště

 http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&gl=cz&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=215606730027317224475.0004b162e4c966f4c7b18

Odškvárování mokrou cestou: škvára vzniklá ze spalování uhlí v teplárenském kotli propadá do jímky, kde je smíchána s vodou, výsledný produkt je posléze pomocí výkonných čerpadel pomocí potrubí přečerpán na odkaliště, který slouží jako skládka. Vzhledem k umístění jímky na úrovni zemského povrchu je možné v případě zvýšené hladiny spodní vody (povodně či záplavy) stejným systémem tuto vodu odčerpat a zachránit tak výrobní technologie podniku. Teplárna o tuto možnost nyní nevratně přišla.

Firma Rekka AVE: ve studii, která řešila odpadní hospodářství teplárny, nejprve navrhla přechod na tzv. „suchou cestu“, následně realizuje rekultivaci odkaliště a nyní také realizuje vlastní odvoz škváry suchou cestou, tj. pomocí vlastních kamionů. Podle internetového serveru www.ceske-budejovice.cz tehdejší člen představenstva společnosti JUDr. Josef Průcha tuto společnost zároveň se svojí funkcí právně zastupoval.

Výpočet škody: záminkou pro rozsáhlou investici do rekultivace měla být údajná úspora na nákladech spojených s odpadním hospodářstvím teplárny. Cena za odvoz jedné tuny škváry tzv. suchou cestou činí 200Kč zatímco díky legislativnímu poplatku náklady na uskladnění stejného množství škváry stálo 535 Kč tj. o 335 Kč za tunu dráže. Při 5 000 t škváry, které teplárna ročně uskladňovala na odkaliště v roce 2007, by nicméně celková roční úspora spojená s přechodem na tzv. suchou cestu činila pouze 1 675 000 Kč ročně. Výše úspory tudíž naprosto neodpovídá plánovaným nákladům, které se mají vyšplhat na 176 mil Kč. Navíc úsporu bylo možné realizovat i bez likvidace odkaliště, které mohlo i nadále sloužit jako rezervní skladiště pro případ akutní potřeby teplárny. Odkaliště podle odhadů Forum Energy disponovalo rezervní kapacitou na dalších 15 let.

Forum Energy s.r.o. se stala nákupem podílu od skupiny E. ON v Teplárně České Budějovice, a.s. nejvýznamnějším privátním akcionářem teplárny. Forum Energy s.r.o. považuje tuto investici za dlouhodobou a strategickou a má zájem se aktivně podílet na řádné správě a rozvoji Teplárny České Budějovice, a.s.

Naší vizí je Teplárna České Budějovice, a.s. jako bezpečný a spolehlivý dodavatel tepelné energie pro občany, firmy a organizace ve městě České Budějovice, jako ekologická, moderní, transparentní a vysoce profesionálně řízená společnost.

Tiskový servis Forum Energy s.r.o.

Kontaktní osoba: Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí FORUM ENERGY s.r.o (tel. 775 705 851, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

 

Komentářů
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."