www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

07102020

Last update09:11:44

Back Politka Radnice MODRA TOTALITA cast 2 - Máte právo na informace ze správního spisu?

MODRA TOTALITA cast 2 - Máte právo na informace ze správního spisu?

  • PDF

     Vazeni pratele,

     omlouvam se za chybejici diakritiku zpusobenou mou cestou do zahranici. Pouzivam pujceny pocitac bez ceskeho jazyka.

     V tomto clanku bych se rad zamyslel nad nasi otevrenou radnici. V nedavne dobe jsem Vas informoval o billboardove kauze stavebniho uradu. Je jasne, ze vedouci stavebniho uradu je znacne nervozni. Ani se nedivim. Podle mych oficialne nepotvrzenych informaci vydavala rozhodnuti mlada urednice kratce pred materskou dovolenou na primy pokyn vedouciho stavebniho uradu. Techto povoleni je i podle clanku [http://ceske-budejovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:billboardy-u-cesty&catid=1:latest-news] vice nez deset a naslednych asi tricet povoleni by organizovana skupina mela drzet v ruce na nasledne stavby billboardu ve meste Ceske Budejovice. Pokud se tato pochybeni uradu prokazi a predpokladam, ze prokazi, protoze ziskat potrebna vyjadreni zpetne je i pro dobre organizovanou skupinu velmi narocne, pujde o vazne pochybeni uradu, ktere obcane mohou nest velmi citlive. Jen se zeptejte nekterych svych znamych, jake maji zkusenosti se stavebnim uradem. Vetsinou jde o velmi slozita rizeni, kde se obcan dostava do jakesi tezko vyhratelne valky o sva zakonem zarucena prava. Tedy pokud clovek nema zname nebo ochotu platit.

     V okamziku, kdy se vedouci stavebniho uradu dozvedel, o tom, ze budu zadat o tyto informace, jednal velmi emotivne. O me zadosti se dozvedel ve stredu odpoledne, pricemz oficialne jsem pozadal az v pondeli kratce pred patou odpoledni. Jiz ve ctvrtek pan vedouci prohlasil, ze informace ze spisu nevyda me, tajemnikovi ani primatorovi. To je vcelku silne tvrzeni. Primator Thoma se ovsem vyjadril tak, ze sveho vedouciho stavebniho uradu "podrzi". Je to pro me nepochopitelne, zvlaste kdyz primator thoma vubec netusil, v dobe sveho prohlaseni, o jake informace budu zadat. Primator Thoma chtel znat zakonne moznosti nevydani informaci ze spisu a touto moznosti i argumentoval navenek. jde o ustanoveni dvou zakonu. Zakona o svobodnem pristupu k informacim a  Spravniho radu. Zakon o svobodnem pristupu k informacim rika, ze mame narok na pristup k jakymkoliv informacim, ktere nejsou chraneny jinym zvlastnim zakonem. Teto obrtlicky se prave nyni pokousi chytit magistrat, aby nemusel vydat informace o povolenich k provozu reklamnich zarizeni. Jedna se o to, ze spravni rad upravuje, kdo ma pristup do spisu vedeneho v ramci spravniho rizeni. A tady je nutne byt bud ucastnikem rizeni, nebo prokazat pravni popripade jiny vazny zajem. Podle Mgr. Veselskeho, pravnika magistratu pravni zajem nemam jak prokazat. Vedoucimu stavebniho uradu se pry jiz minuly tyden znacne ulevilo. Me toto vzsvetleni ovsem nestaci. je mi lito, ze se ke me z kancelare primatora dostala informace o neposkytnuti materialu a ne o provereni techto pochybeni. to je mi skutecne lito.

     Magistrat mi dnes dorucil vyrozumneni o predani me zadosti Stavebnimu uradu. Zaroven me upozornil na to, ze pokud chci nahlednout do spisu, musim prokazat zajem v souladu se Spravnim radem. Nastesti pravni povedomi nasi radnice neni tak siroke. Me pravni povedomi je samozrejme jeste mensi, ale vyuzivam Google. Takze jsem pred chvili zadal do vyhledavace tuto kouzelnou formulku: :jak prokazat pravni zajem nahlednuti do spisu", a novy pravni nazor je na svete. Na informace pravo mam. Tento pravni nazor je dokonce podlozeny judikatem Nejvyssiho spravnihou soudu. Ted se teprve ukaze, jestli nase nova pruhledna radnice dokaze zametat i proti pravu.

 

 

     Nyni Vam predlozim vytazek z dopisu, jez mi byl dnes dorucen z magistratu mesta. Pokud si nasledne prectete pravni rozbor nize, predevsim vytazek z rozsudku Nejvyssiho spravniho soudu, zjistite, ze pravni vyklad, ktery pouziva magistrat je jen takovym uhybem, jak informace neposkytnout. A protoze se s panem Suchoparem i s panem Veselskym obcas setkam, dokazi si predstavit, ze slo z jejich strany spise o neznalost, nez o ucel. Zde je cast dopisu z magistratu:

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 18. 4. 2011 celkem 21
Vašich žádostí o poskytnutí informací ve smyslu odkazovaného zákona, v nichž požadujete:

kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení
zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na určené parcele,

kopii souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném
správním řízení,

kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení,

kopii vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník
prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb
na nich, jak ukládá stavební zákon,

kopii vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení

a kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické
sítě, stejně jako kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil,

a to ve vztahu ke stavbám billboardů společnosti NEWS umístěným na pozemcích:

1) parc. č. 1177/1
billboard č. 13182
žádosti přiděleno č. j. KT - 341/11
2) parc. č. 1182/3
billboard č. 13223
žádosti přiděleno č. j. KT - 342/11
3) parc. č. 1805/12
billboard č. 13044
žádosti přiděleno č. j. KT - 343/11
4) parc. č. 247/1
billboard č. 13256-1
žádosti přiděleno č. j. KT - 344/11
(v bodě 1 této žádosti však zřejmě omylem uvedeno jiné parc. č. - 1152/12)
5) parc. č. 1124/129
billboard č. 13101
žádosti přiděleno č. j. KT - 345/11
6) parc. č. 1152/15
billboard č. 13121
žádosti přiděleno č. j. KT - 346/11
7) parc. č. 1124/84
billboard č. 13119
žádosti přiděleno č. j. KT - 347/11
8) parc. č. 1177/1
billboard č. 13182
žádosti přiděleno č. j. KT - 348/11

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ077 002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 80 11 11

9) parc. č. 1152/12
billboard č. 13099
žádosti přiděleno č. j. KT - 349/11
10) parc. č. 1152/12
billboard č. 13011
žádosti přiděleno č. j. KT - 350/11
11) parc. č. 1177/1
billboard č. 13182
žádosti přiděleno č. j. KT - 351/11
12) parc. č. 1124/91
billboard č. 13105
žádosti přiděleno č. j. KT - 352/11
13) parc. č. 1530
billboard č. 13061
žádosti přiděleno č. j. KT - 353/11
14) parc. č. 1469/1
billboard č. 13173
žádosti přiděleno č. j. KT - 354/11
(v bodě 1 této žádosti však uvedeno jiné parc. č. - 1844/7, které se vzhledem k obsahu
příloh zdá jako žadatelem zamýšlené namísto parc. č. 1469/1 uvedeného v úvodu
žádosti)
15) parc. č. 1080/1
billboard č. 13049
žádosti přiděleno č. j. KT - 355/11
16) parc. č. 1080/1
billboard č. 13009
žádosti přiděleno č. j. KT - 356/11
(v bodě 1 této žádosti však zřejmě omylem uvedeno jiné parc. č. - 1089/1)
17) parc. č. 631/2
billboard č. 13048
žádosti přiděleno č. j. KT - 357/11
18) parc. č. 1326
billboard č. 13045
žádosti přiděleno č. j. KT - 358/11
19) parc. č. 610/3
billboard č. 13064
žádosti přiděleno č. j. KT - 359/11
billboard č. 13119
žádosti přiděleno č. j. KT - 360/11
20) parc. č. 1124/84
21) parc. č. 1844/22
billboard č. 13013
žádosti přiděleno č. j. KT - 361/11.

Ačkoli svá podání formulujete jako žádosti podávané ve smyslu InfZ, na poskytování Vámi
požadovaných informací se InfZ dle jeho § 2 odst. 3 nevztahuje a tyto jsou poskytovány v režimu
zvláštní právní úpravy, kterou je § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako „SpŘ“). Na základě této skutečnosti byla Vaše podání posouzena v souladu
s § 37 odst. 1 věta druhá SpŘ jako žádost o nahlédnutí do spisu ve smyslu § 38 odst. 2 SpŘ a jako
taková bude předána odboru stavební úřad, který v souladu s Organizačním řádem Magistrátu města
České Budějovice vykonává jménem Magistrátu města České Budějovice působnost stavebního úřadu
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a který tedy za Magistrát města České Budějovice jakožto věcně a místně
příslušný správní orgán vedl předmětná řízení a má spisy těchto řízení u sebe.

Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že stavební úřad Vám v souladu s cit. ustanovením
SpŘ nemůže bez dalšího umožnit nahlédnout do spisu a pořídit si kopie, nýbrž jako tzv. jiná osoba,
která nebyla účastníkem dotčených správních řízení, budete muset stavebnímu úřadu prokázat svůj
právní zájem nebo jiný vážný důvod na tomto nahlédnutí. Současně nesmí být porušeno právo
některého z účastníků dotčených řízení, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
Posouzení splnění těchto zákonných předpokladů náleží stavebnímu úřadu. Nebudou-li všechny tyto
podmínky splněny, nemůže Vám být stavebním úřadem vyhověno; v takovém případě bude stavebním
úřadem vydáno usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu, proti němuž budete moci podat
odvolání k nadřízenému správnímu orgánu.

Václav Suchopár
pověřený výkonem funkce tajemníka
Magistrátu města České Budějovice

elektronicky podepsáno

 

 

      A zde si muzete precist, proc ustanoveni paragrafu 38 Spravniho radu, na ktere se pan tajemnik odvolava, nelze pouzit jako duvod pro neposkytnuti informaci. Paragaf 38 Spravniho radu totiz pouze upravuje podminky nahlizeni do spisu. Nahlizeni do spisu podle Spravniho radu a poskytnuti informace podle Zakona o svobodnem pristupu k informacim jsou ovsem dva rozlisne pravni ukony, pricemz kazdy se ridi jinym zakonnym ustanovenim.

Zdroj: http://www.eps.cz/cz2186479pp/pravni-poradna/

Máte právo na informace ze správního spisu?


Právo na informace

Nejste účastníkem správního řízení ani nemůžete prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod, aby Vám správní orgán umožnil nahlédnout do spisu? I v takovém případě máte právo na informace ze správního spisu.

I.

Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu („správní řád“), mohou do správního spisu nahlížet účastníci řízení a jejich zástupci, a to v podstatě v neomezeném rozsahu. Toto právo mají i v případech, kdy je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je pak spojeno i právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Účastníci správního řízení mají ze zákona rovné postavení[1], právě proto mají všichni účastníci právo nahlížet do spisu v zásadě neomezeně, v celém rozsahu. Cílem je, aby se mohli správního řízení kvalifikovaně účastnit všichni účastníci (tj. se znalostí věci vznášet námitky, navrhovat důkazy, podat odvolání apod.) a aby někteří účastníci řízení nebyli znevýhodněni proti účastníku jinému.

· Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny pouze ty jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti (to navíc neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu může nahlížet účastník řízení nebo jeho zástupce po seznámení s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a sepsání protokolu).

· Na základě § 134 odst. 3 správního řádu je dále při nahlížení do spisu vyloučeno nahlížet do protokolu o hlasování kolegiálního orgánu.

Dále může podle § 38 správního řádu správní orgán umožnit nahlédnout do spisu také jiným osobám. Podmínkou je, že tyto osoby prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a zároveň tím nebude porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Takovou osobou by mohl být například právní nástupce účastníka řízení.

-> Pokud splňujete podmínky stanovené § 38 správního řádu (jste účastníkem řízení, máte právní zájem na nahlédnutí do spisu nebo jiný vážný důvod) a správní orgán Vám odepře nahlížet do spisu nebo jeho části, musí o tom vydat usnesení. Toto usnesení se oznamuje pouze Vám a můžete se proti němu do 15 dnů odvolat.

II.

I v případě, že nejste účastníkem správního řízení ani nemůžete prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod k nahlížení do spisu, máte právo na informace ze správního spisu, a to na základě ustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobod[2] a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“). Právo na informace o činnosti veřejné správy je totiž jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě, protože slouží občanům ke kontrole její činnosti a umožňuje jim kvalifikovaně (tj. informovaně) se podílet na správě věcí veřejných.

Správní orgány se často domnívají, že se na poskytování informací ze správních spisů InfZ nevztahuje, a žadatelům tvrdí, že informace ze správních spisů lze získat pouze nahlížením do spisu, ke kterému je oprávněn jen úzký okruh osob (viz výše). Takový postup je ovšem v rozporu se zákonem a v mnoha případech to opakovaně potvrdil ve svých rozhodnutích i Nejvyšší správní soud.

V rozsudku ze dne 28. března 2008, č.j. 3 As 13/2007-75, www.nssoud.cz, v této souvislosti Nejvyšší správní soud výslovně uvedl: „Skutečnost, že správní orgány nepovažovaly žalobce v daných případech za osobu, jež by byla oprávněna k nahlédnutí do správního spisu a k pořizování výpisů z tohoto spisu, tedy vůbec neznamená, že by byla vyloučena možnost požádat o poskytnutí informací (včetně poskytnutí kopií příslušných listin ve spise se nacházejících) dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obě úpravy vedle sebe obstojí, neboť upravují odlišné situace, a to pro odlišný okruh oprávněných osob.“ Podle Nejvyššího správní soudu mají totiž účastníci řízení nárok na v zásadě neomezený přístup do správního spisu, což ale nevylučuje obecné ústavní právo na přístup k informacím z tohoto spisu, které svědčí za podmínek upravených zákonem o svobodném přístupu k informacím každé fyzické či právnické osobě.

Zatímco účastníci řízení a osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod na nahlížení do spisu, mají právo na „fyzický“ přístup ke spisu a na pořízení kopií listin v podobě, v jaké jsou ve spise založeny, je právo ostatních osob užší. Žadatelé o informace ze správního spisu podle InfZ musejí respektovat, že jim bude daná informace poskytnuta teprve po vyloučení některých informací, které jsou InfZ chráněny. Jedná se především o ochranu obchodního tajemství, autorských práv nebo osobních údajů. I v tomto případě ale musí být šetřena podstata práva na informace. Právě proto InfZ v ustanovení § 12 stanovuje, že všechna omezení práva na informace musejí být provedena tak, že požadovaná informace (např. kopie listiny) se poskytne po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Pokud je tedy požadována např. kopie listiny, která obsahuje osobní údaje, musí správní orgán chráněné údaje znečitelnit (začernit) a kopii listiny poskytnout v takto anonymizované podobě (tento výklad podal i Nejvyšší správní soud ve výše citovaném rozhodnutí).

-> Pokud tedy nejste účastníkem správního řízení ani nemůžete prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod k nahlížení do spisu, můžete správní orgán požádat o informace ze spisu, a to i ve formě kopie listiny, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Musíte ovšem počítat s tím, že Vám tyto informace mohou být poskytnuty pouze v anonymizované podobě, po vyloučení informací, které jsou předmětem obchodního tajemství apod. Pokud Vaší žádosti správní orgán nevyhoví a odmítne požadovanou informaci poskytnout, musí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů odvolat.

Zákon o svobodném přístupu k informacím a ostatní právní předpisy v platném znění najdete na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz.

Vypracovala

Mgr. Jana Kravčíková, Ekologický právní servis,červen 2009, srpen 2010

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kravčíková, Mgr. Eva Pavlorková

Dvořákova 13, 602 00 Brno, Česká republika

tel: +420 545 575 229, mob: 734 440 604, fax: +420 542 213 373

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , URL: http://www.eps.cz/

Rádi byste podpořili činnost EPS, ale nevíte jak?

Zde naleznete odpověď.

Veškeré zákony najdete na www.portal.gov.cz v sekci Zákony, zde[1] článek 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod („Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.“), § 7 odst. 1 správního řádu („Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.“)

[2] Čl.17 Listiny základních práv a svobod

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

 

     Doufam, ze nyni jsme si jiz objasnili, na jake informace obcan pravo ma a na jake nikoliv. Chapu, ze vystaveni povoleni ke stavbe billboardu mohl byt dobry byznys, ale neco mi rika, ze otazku obchodniho tajemstvi pan Elias jako duvod k nevydani informaci chtit pouzit nebude.

 

     Ladislav Vrabel

 

Komentářů
MODRA TOTALITA cast 2 - M??te pr??vo na informace
Android tv boxes 2015-04-20 23:39:58

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about
losing everything I've worked hard on. Any
tips?

http://droidking.co.uk/blog/read_126927/xbmc-kodi-freetuga-sports-addon-how-to-install.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."